WEBP thành TXT

  • Bước 1: Chọn file WEBP mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ file WEBP nào thành file TXT bằng cách tải ảnh lên phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp chuột vào nút đó để tải ảnh TXT của bạn.

Với trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh cùng lúc. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho mỗi hình ảnh và cũng một tệp văn bản kết hợp. Lưu ý rằng trình chuyển đổi giả định rằng tất cả hình ảnh đều thuộc cùng một ngôn ngữ.

WEBP 2 TXT

Uploading...
Biểu đồ minh họa: Chuyển đổi WEBP sang TXT