AVIF thành TEXT

  • Bước 1: Đăng tải hình ảnh AVIF bạn muốn chuyển đổi sang VĂN BẢN vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi thành văn bản hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về và lấy hình ảnh đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Với bộ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh đồng thời. Kết quả sẽ bao gồm một tập tin văn bản cho mỗi hình ảnh và cũng một tập tin văn bản kết hợp. Lưu ý rằng bộ chuyển đổi giả định rằng tất cả các hình ảnh đều ở cùng một ngôn ngữ.

AVIF 2 TEXT

Uploading...
Hình Minh họa: Chuyển đổi AVIF thành TEXT