AVIF sang TXT

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AVIF sang TXT, hãy đăng tải hình ảnh AVIF mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chuyển đổi hình ảnh từ AVIF sang TXT sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải ảnh TXT của bạn.

Với trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh cùng một lúc. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho mỗi hình ảnh và cũng có một tệp văn bản kết hợp. Lưu ý rằng trình chuyển đổi giả định rằng tất cả hình ảnh đều thuộc cùng một ngôn ngữ.

AVIF 2 TXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AVIF thành TXT