Chuyển đổi GIF

  • Bước 1: Nhập định dạng đầu ra mong muốn cho hình ảnh GIF của bạn vào ô tìm kiếm được cung cấp, nằm ở phía bên phải. Nếu bạn muốn chuyển đổi các tệp thành GIF thay vì vậy, chỉ cần nhấp vào 'to GIF'.
  • Bước 2: Nhấp vào nút 'Tiếp theo' để tiếp tục đến giao diện tải lên. Ở phần này, bạn sẽ có lựa chọn để chọn các tệp tin bạn muốn chuyển đổi sang hoặc từ định dạng GIF, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn.
  • Bước 3: Tải lên hình ảnh GIF của bạn và mong đợi quá trình chuyển đổi nhanh chóng và mượt mà để biến đổi tệp thành định dạng yêu cầu. Khi hoàn thành, nhấp vào 'Tải xuống' để nhận lại tệp của bạn.

Chuyển đổi GIF thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi tệp hình ảnh GIF ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn miễn phí.