Enter Hex Number:
Result:
How to convert hex to binary

Jak przekonwertować liczby heksadecymalne na binarne:

Konwersja liczb szesnastkowych na system binarny jest prosta, ponieważ każda cyfra szesnastkowa może być wyrażona dokładnie przez cztery cyfry binarne. W celu konwersji należy podzielić liczbę szesnastkową na jej cyfry i wyrazić każdą cyfrę szesnastkową przez jej odpowiednik binarny. Mapowanie między systemami szesnastkowym i binarnym jest dostępne w powyższej tabeli odnośników.