Enter Hex Number:
Result:
How to convert hex to binary

Kako pretvoriti šestnajstiško v binarno obliko:

Pretvarjanje šestnajstiških številk v dvojiški sistem je preprosto, saj lahko vsako šestnajstiško številko natančno izrazimo s štirimi dvojiškimi številkami. Za pretvorbo razdelimo šestnajstiško število na posamezne številke in vsako šestnajstiško kodo izrazimo z njenim dvojiškim ekvivalentom. Prikazovanje med hex in binarnim sistemom je na voljo v zgornji preglednici za iskanje.