Enter Hex Number:
Result:
How to convert hex to binary

Ako previesť hex do binárnej sústavy:

Prevod hexadecimálnych čísel do binárnej sústavy je jednoduchý, pretože každá hexadecimálna číslica sa dá presne vyjadriť štyrmi binárnymi číslicami. Na prevod rozdeľte hexadecimálne číslo na číslice a vyjadrite každý hexadecimálny kód jeho binárnym ekvivalentom. Mapovanie medzi hexadecimálnym a binárnym systémom je k dispozícii vo vyššie uvedenej vyhľadávacej tabuľke.