Enter Hex Number:
Result:
How to convert hex to binary

Як перетворити шістнадцятковий код на двійковий:

Перетворення шістнадцяткових чисел на двійкову систему просте, оскільки кожний шістнадцятковий розряд можна виразити точно чотирма двійковими розрядами. Для перетворення розряди шістнадцяткового числа розділяються, і кожне шістнадцяткове кодування виражається його двійковим еквівалентом. Відображення між шістнадцятковим і двійковим представленням доступне в таблиці пошуку, наведеній вище.