Enter Hex Number:
Result:
How to convert hex to binary

Kuidas konverteerida heksakood binaarseks:

Heksaarvude teisendamine binaarsüsteemi on lihtne, sest iga heksakohaline number on täpselt väljendatav nelja binaarkohalise numbriga. Konverteerimiseks jagatakse heksakood numbriks ja väljendatakse iga heksakood selle binaarsüsteemi ekvivalendiga. Kuue- ja kahendsüsteemi vaheline vastavus on esitatud ülaltoodud tabelis.