Enter Hex Number:
Result:
How to convert hex to binary

Onaltılık sayıları ikilik sayılara dönüştürme:

Onaltılık sayıları ikilik sisteme dönüştürmek basittir çünkü her onaltılık basamak tam olarak dört ikilik basamakla ifade edilebilir. Dönüştürmek için hex sayısını basamaklarına ayırın ve her hex kodunu ikili eşdeğeriyle ifade edin. Hex ve binary arasındaki eşleme yukarıdaki arama tablosunda mevcuttur.