Enter Hex Number:
Result:
How to convert hex to binary

Как да конвертирате шестнадесетичен в двоичен код:

Преобразуването на шестнайсетичните числа в двоична система е лесно, тъй като всяка шестнайсетична цифра може да бъде изразена точно с четири двоични цифри. За да преобразувате, разделете шестнадесетичното число на неговите цифри и изразете всеки шестнадесетичен код чрез неговия двоичен еквивалент. Съпоставката между шестнадесетичната и двоичната система е налична в таблицата за търсене по-горе.