Enter Decimal Number:

Jak przekonwertować liczby dziesiętne na system szesnastkowy:

W kilku prostych krokach można łatwo przekonwertować liczbę dziesiętną na liczbę szesnastkową. W poniższym poradniku pokażemy, jak przekonwertować liczbę dziesiętną 462 na wartość szesnastkową:

Krok 1: Podziel podaną liczbę dziesiętną przez 16 i zapisz wartość reszty i ilorazu.

$$462 = (28 \times 16) + 14$$

Reszta z dzielenia jest równa 14. Ilorazem tego dzielenia jest 28.

Krok 2: Zamień resztę z cyfry dziesiętnej na cyfrę heksadecymalną.

$$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Hex code} & \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} & \text{E} & \text{F} \\ \hline \text{Remainder} & \text{10} & \text{11} & \text{12} & \text{13} & \text{14} & \text{15} \\ \hline \end{array} $$

Mapowanie między cyfrą a wartością heksadecymalną przedstawiono w tabeli 1. Wynika z niej, że kodem szesnastkowym liczby 14 jest E.

Ta cyfra szesnastkowa jest pierwszą cyfrą naszego numeru heksadecymalnego.

Krok 3: Powtarzaj kroki pierwszy i drugi na ilorazie obliczonym w poprzednim kroku, aż uzyskasz iloraz mniejszy niż 16.

$$28 = (1 \times 16) + 12$$

Liczba dziesiętna 12 = C w systemie szesnastkowym

$$1 = (0 \times 16) + 1$$

Liczba dziesiętna 1 = 1 w systemie szesnastkowym

Krok 4: Po wykonaniu poprzednich kroków pozostały nam trzy resztki.

Pierwsza reszta jest ostatnią (bardzo prawą) cyfrą liczby szesnastkowej, a ostatnia reszta jest najbardziej znaczącym bitem naszej liczby szesnastkowej.

Z tych reszt można otrzymać liczbę szesnastkową:

$$ 462 \Rightarrow 1CE $$