Enter Decimal Number:

Как да преобразуваме десетични числа в шестнадесетична система:

Лесно е да конвертирате десетично число в шестнадесетично число с няколко прости стъпки. В следващия урок ще ви покажем как да преобразувате десетичното число 462 в шестнадесетична стойност:

Стъпка 1: Разделете даденото десетично число на 16 и запишете стойността на остатъка и коефициента.

$$462 = (28 \times 16) + 14$$

Останалата част от подразделението е 14. Коефициентът на делението е 28.

Стъпка 2: Преобразуване на остатъка от десетична цифра в шестнадесетична цифра.

$$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Hex code} & \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} & \text{E} & \text{F} \\ \hline \text{Remainder} & \text{10} & \text{11} & \text{12} & \text{13} & \text{14} & \text{15} \\ \hline \end{array} $$

Съпоставката между цифрата и шестнадесетобалната стойност е представена в Таблица 1. От нея следва, че шестнадесетичният код на 14 е E.

Тази шестнадесетична цифра е първата цифра на нашето шестнадесетично число.

Стъпка 3: Повторете първата и втората стъпка върху коефициента, изчислен в предишната стъпка, докато получите коефициент, по-малък от 16.

$$28 = (1 \times 16) + 12$$

Десетична система 12 = C в шестнадесетична система

$$1 = (0 \times 16) + 1$$

Десетична 1 = 1 в шестнадесетична система

Стъпка 4: След извършване на предишните стъпки имаме три остатъка.

Първият остатък е последната (най-дясна) цифра на шестнадесетичното число, а последният остатък е най-значимият бит на нашето шестнадесетично число.

От тези остатъци можете да получите шестнадесетичното число:

$$ 462 \Rightarrow 1CE $$