Enter Decimal Number:
Result:
[]

Hvordan konvertere desimaltall til det heksadesimale systemet:

Det er enkelt å konvertere et desimaltall til et heksadesimaltall i noen få enkle trinn. I den følgende opplæringen viser vi hvordan du konverterer det desimale tallet 462 til en heksadesimal verdi:

Trinn 1: Dividere det gitte desimaltallet med 16 og merk deg verdien av resten og kvotienten.

$$462 = (28 \times 16) + 14$$

Resten av divisjonen er 14. Kvotienten av divisjonen er 28.

Trinn 2: Konverter resten fra et desimalt siffer til et heksadesimalt siffer.

$$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Hex code} & \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} & \text{E} & \text{F} \\ \hline \text{Remainder} & \text{10} & \text{11} & \text{12} & \text{13} & \text{14} & \text{15} \\ \hline \end{array} $$

Overføringen mellom sifferet og heksaverdien er tilgjengelig i tabell 1. Det følger av dette at heksakoden for 14 er E.

Dette heksadesimale sifferet er det første sifferet i det heksadesimale tallet vårt.

Trinn 3: Gjenta den første og andre trinn på kvotienten som er beregnet i forrige trinn, til du får en kvotient mindre enn 16.

$$28 = (1 \times 16) + 12$$

Tallverdi 12 = C i heksadesimalt

$$1 = (0 \times 16) + 1$$

Desimal 1 = 1 i heksadesimal

Trinn 4: Etter å ha fullført de foregående trinnene, har vi tre rester.

Det første resten er den siste (ytterste høyre) sifferet i det heksadesimale tallet, og den siste resten er det mest betydningsfulle sifferet i det heksadesimale tallet vårt.

Med utgangspunkt i disse restene kan du få heksadesimalnummeret:

$$ 462 \Rightarrow 1CE $$