Enter Decimal Number:

Ondalık Sayılar Onaltılık Sisteme nasıl dönüştürülür:

Birkaç basit adımda ondalık bir sayıyı onaltılık sayıya dönüştürmek kolaydır. Aşağıdaki eğitimde 462 ondalık sayısının hex değerine nasıl dönüştürüleceğini gösteriyoruz:

Adım 1: Verilen ondalık sayıyı 16'ya bölün ve kalanın ve bölümün değerini not edin.

$$462 = (28 \times 16) + 14$$

Bölümün geri kalanı 14'tür. Bölme işleminin bölümü 28'dir.

Adım 2: Kalanı ondalık basamaktan onaltılık basamağa dönüştürün.

$$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Hex code} & \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} & \text{E} & \text{F} \\ \hline \text{Remainder} & \text{10} & \text{11} & \text{12} & \text{13} & \text{14} & \text{15} \\ \hline \end{array} $$

Rakam ve hex değeri arasındaki eşleme Tablo 1'de mevcuttur. Buna göre 14'ün hex kodu E'dir.

Bu onaltılık basamak, onaltılık sayımızın ilk basamağıdır.

Adım 3: 16'dan küçük bir bölüm elde edene kadar önceki adımda hesaplanan bölüm üzerinde birinci ve ikinci adımları tekrarlayın.

$$28 = (1 \times 16) + 12$$

Ondalık 12 = Onaltılık olarak C

$$1 = (0 \times 16) + 1$$

Ondalık 1 = Onaltılıkta 1

Adım 4: Önceki adımları tamamladıktan sonra elimizde üç tane kalan var.

İlk kalan onaltılık sayının son (en sağ) basamağıdır ve son kalan onaltılık sayımızın en anlamlı bitidir.

Bu kalanlardan onaltılık sayıyı elde edebilirsiniz:

$$ 462 \Rightarrow 1CE $$