Enter Decimal Number:

Ako previesť desiatkové čísla do šestnástkovej sústavy:

Desiatkové číslo je možné ľahko previesť na šesťnástkové číslo v niekoľkých jednoduchých krokoch. V nasledujúcom návode si ukážeme, ako previesť desiatkové číslo 462 na hexadecimálnu hodnotu:

Krok 1: Vydeľte dané desatinné číslo číslom 16 a zapíšte hodnotu zvyšku a kvocientu.

$$462 = (28 \times 16) + 14$$

Zvyšok divízie je 14. Kvocient delenia je 28.

Krok 2: Preveďte zvyšok z desiatkovej číslice na šestnástkovú číslicu.

$$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Hex code} & \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} & \text{E} & \text{F} \\ \hline \text{Remainder} & \text{10} & \text{11} & \text{12} & \text{13} & \text{14} & \text{15} \\ \hline \end{array} $$

Mapovanie medzi číslicou a hexadecimálnou hodnotou je k dispozícii v tabuľke 1. Z toho vyplýva, že hexadecimálny kód čísla 14 je E.

Táto hexadecimálna číslica je prvou číslicou nášho hexadecimálneho čísla.

Krok 3: Opakujte prvý a druhý krok na kvociente vypočítanom v predchádzajúcom kroku, kým nedostanete kvocient menší ako 16.

$$28 = (1 \times 16) + 12$$

Desiatková 12 = C v šestnástkovej sústave

$$1 = (0 \times 16) + 1$$

Desiatková 1 = 1 v šestnástkovej sústave

Krok 4: Po vykonaní predchádzajúcich krokov nám zostanú tri zvyšky.

Prvý zvyšok je posledná (úplne pravá) číslica hexadecimálneho čísla a posledný zvyšok je najvýznamnejší bit nášho hexadecimálneho čísla.

Z týchto zvyškov môžete získať hexadecimálne číslo:

$$ 462 \Rightarrow 1CE $$