Enter Decimal Number:

Hogyan alakítsuk át a decimális számokat hexadecimális rendszerbe:

Egy decimális számot néhány egyszerű lépésben hexa számmá alakíthatunk. A következő bemutatóban megmutatjuk, hogyan lehet a 462-es decimális számot hexaértékké alakítani:

1. lépés: Oszd el a megadott tizedes számot 16-tal, és jegyezd fel a maradék és a hányados értékét.

$$462 = (28 \times 16) + 14$$

A fennmaradó részleg 14. Az osztás hányadosa 28.

2. lépés: A maradékot egy decimális számjegyből egy hexa számjegyre alakítja át.

$$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Hex code} & \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} & \text{E} & \text{F} \\ \hline \text{Remainder} & \text{10} & \text{11} & \text{12} & \text{13} & \text{14} & \text{15} \\ \hline \end{array} $$

A számjegy és a hexaérték közötti leképezés az 1. táblázatban található. Ebből következik, hogy a 14 hexakódja E.

Ez a hexadecimális számjegy a hexaszámunk első számjegye.

3. lépés: Ismételje meg az első és második lépést az előző lépésben kiszámított hányadossal, amíg nem kap 16-nál kisebb hányadost.

$$28 = (1 \times 16) + 12$$

Decimálisan 12 = C hexadecimálisan

$$1 = (0 \times 16) + 1$$

Decimális 1 = 1 hexadecimálisban

4. lépés: Az előző lépések elvégzése után három maradványunk van.

Az első maradék a hexadecimális szám utolsó (jobb oldali) számjegye, az utolsó maradék pedig a hexadecimális számunk legjelentősebb bitje.

Ezekből a maradékokból megkaphatjuk a hexadecimális számot:

$$ 462 \Rightarrow 1CE $$