Enter Decimal Number:

Jak převést čísla v desítkové soustavě do šestnáctkové soustavy:

Převod desítkového čísla na šestnáctkové číslo je snadný a provedete jej v několika jednoduchých krocích. V následujícím návodu si ukážeme, jak převést desetinné číslo 462 na šestnáctkovou hodnotu:

Krok 1: Vydělte dané desetinné číslo číslem 16 a zapište hodnotu zbytku a kvocientu.

$$462 = (28 \times 16) + 14$$

Zbytek divize je 14. Kvocient dělení je 28.

Krok 2: Převod zbytku z desítkové číslice na šestnáctkovou číslici.

$$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Hex code} & \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} & \text{E} & \text{F} \\ \hline \text{Remainder} & \text{10} & \text{11} & \text{12} & \text{13} & \text{14} & \text{15} \\ \hline \end{array} $$

Mapování mezi číslicí a šestnáctkovou hodnotou je k dispozici v tabulce 1. Z ní vyplývá, že hexadecimální kód čísla 14 je E.

Tato šestnáctková číslice je první číslicí našeho šestnáctkového čísla.

Krok 3: Opakujte první a druhý krok na kvocient vypočítaný v předchozím kroku, dokud nezískáte kvocient menší než 16.

$$28 = (1 \times 16) + 12$$

Desítková soustava 12 = C v šestnáctkové soustavě

$$1 = (0 \times 16) + 1$$

Desítková 1 = 1 v šestnáctkové soustavě

Krok 4: Po provedení předchozích kroků nám zbývají tři zbytky.

První zbytek je poslední (zcela vpravo) číslice šestnáctkového čísla a poslední zbytek je nejvýznamnější bit našeho šestnáctkového čísla.

Z těchto zbytků lze získat hexadecimální číslo:

$$ 462 \Rightarrow 1CE $$