Enter Decimal Number:

Kaip konvertuoti dešimtainius skaičius į šešioliktainę sistemą:

Dešimtainį skaičių lengva konvertuoti į šešiaženklį skaičių keliais paprastais veiksmais. Šioje pamokoje parodysime, kaip dešimtainį skaičių 462 paversti šešiaženkliu skaičiumi:

1 žingsnis: Padalykite duotą dešimtainį skaičių iš 16 ir užrašykite liekanos bei kvanto vertę.

$$462 = (28 \times 16) + 14$$

Likusi skyriaus dalis yra 14. Dalybos koeficientas yra 28.

2 žingsnis: Dešimtainio skaitmens likutį paverskite šešiaženkliu skaitmeniu.

$$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Hex code} & \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} & \text{E} & \text{F} \\ \hline \text{Remainder} & \text{10} & \text{11} & \text{12} & \text{13} & \text{14} & \text{15} \\ \hline \end{array} $$

Skaitmens ir šešiaženklės vertės atvaizdavimas pateiktas 1 lentelėje. Vadinasi, 14 šešiaženklis kodas yra E.

Šis šešioliktainis skaitmuo yra pirmasis šešioliktainio skaičiaus skaitmuo.

3 veiksmas: Kartokite pirmąjį ir antrąjį žingsnius su ankstesniame žingsnyje apskaičiuotu koeficientu, kol gausite koeficientą, mažesnį nei 16.

$$28 = (1 \times 16) + 12$$

Dešimtainis skaičius 12 = C šešioliktainėje skaičiavimo sistemoje

$$1 = (0 \times 16) + 1$$

Dešimtainis 1 = 1 šešioliktainėje skaičiavimo sistemoje

4 veiksmas: Atlikę ankstesnius veiksmus, turime tris likutį.

Pirmoji liekana yra paskutinis (pats dešinysis) šešioliktainio skaičiaus skaitmuo, o paskutinė liekana yra svarbiausias šešioliktainio skaičiaus bitas.

Iš šių liekanų galima gauti šešioliktainį skaičių:

$$ 462 \Rightarrow 1CE $$