Enter Decimal Number:

Kā pārvērst decimālos ciparus uz sešciparu sistēmu:

Ar dažiem vienkāršiem soļiem ir viegli pārvērst decimālskaitli sešciparu skaitlī. Šajā pamācībā mēs parādīsim, kā pārvērst decimālo skaitli 462 sešciparu skaitlī:

1. solis: Izdaliet doto decimālskaitli ar 16 un atzīmējiet atlikuma un kvantienta vērtību.

$$462 = (28 \times 16) + 14$$

Atlikušais sadalījums ir 14. Dalījuma koeficients ir 28.

2. solis: Pārrēķiniet atlikumu no decimālskaitļa sešciparu rakstzīmē.

$$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Hex code} & \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} & \text{E} & \text{F} \\ \hline \text{Remainder} & \text{10} & \text{11} & \text{12} & \text{13} & \text{14} & \text{15} \\ \hline \end{array} $$

Skaitļa un sešciparu vērtības attēlojums ir pieejams 1. tabulā. No tās izriet, ka 14 sešciparu kods ir E.

Šis sešciparu cipars ir mūsu sešciparu skaitļa pirmais cipars.

3. solis: Atkārtojiet pirmo un otro darbību ar iepriekšējā solī aprēķināto koeficientu, līdz iegūstat koeficientu, kas mazāks par 16.

$$28 = (1 \times 16) + 12$$

Decimālskaitlis 12 = C sešciparu sistēmā

$$1 = (0 \times 16) + 1$$

Decimālskaitlis 1 = 1 sešciparu sistēmā

4. solis: Pēc iepriekšējo darbību veikšanas mums ir trīs atlikumi.

Pirmais atlikums ir sešciparu skaitļa pēdējais (ļoti labais) cipars, un pēdējais atlikums ir mūsu sešciparu skaitļa nozīmīgākais bits.

No šiem atlikumiem var iegūt heksadecimālo skaitli:

$$ 462 \Rightarrow 1CE $$