Enter Decimal Number:

Kako pretvoriti decimalna števila v šestnajstiški sistem:

V nekaj preprostih korakih je enostavno pretvoriti decimalno število v šestnajstiško. V naslednjem priročniku bomo pokazali, kako pretvoriti decimalno število 462 v šestnajstiško vrednost:

Korak 1: Deljite dano decimalno število s 16 in zapišite vrednost ostanka in kvocienta.

$$462 = (28 \times 16) + 14$$

Preostali del razdelitve je 14. Količnik deljenja je 28.

Korak 2: Pretvori ostanek iz decimalnega števila v šestnajstiško število.

$$ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Hex code} & \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} & \text{E} & \text{F} \\ \hline \text{Remainder} & \text{10} & \text{11} & \text{12} & \text{13} & \text{14} & \text{15} \\ \hline \end{array} $$

Prilagajanje med številko in šestnajstiško vrednostjo je na voljo v preglednici 1. Iz tega sledi, da je šesterokraka koda 14 E.

Ta šestnajstiška številka je prva številka našega šestnajstiškega števila.

Korak 3: Ponovite prvi in drugi korak za količnik, izračunan v prejšnjem koraku, dokler ne dobite količnika, manjšega od 16.

$$28 = (1 \times 16) + 12$$

Desetiški 12 = C v šestnajstiškem sistemu

$$1 = (0 \times 16) + 1$$

Decimalno 1 = 1 v šestnajstiškem sistemu

4. korak: Po opravljenih prejšnjih korakih imamo tri ostanke.

Prvi ostanek je zadnja (zelo desna) številka šestnajstiškega števila, zadnji ostanek pa je najpomembnejši bit našega šestnajstiškega števila.

Iz teh ostankov lahko dobite heksadecimalno število:

$$ 462 \Rightarrow 1CE $$