Enter Decimal OR Binary Number:
Result:
converting binary to decimal

İkili sayıları ondalık sayıya dönüştürme:

  • Adım 1: İkili numaranın her basamağının altına ilişkili ağırlığı yazın. Ağırlık, sağdan sola okuma sayısındaki rakamın konumunun gücü ile 2'dir.
  • Adım 2: Şimdi ikili değerin 1'e eşit olduğu ağırlığa dikkat edin.
  • Adım 3: Önceki adımda elde edilen tüm sayıları ekleyin
  • Adım 4: Son adımdaki sayı, ikili sayının ondalık eşdeğeri olacaktır.

1101001 ikili değerini düşünelim.

1.) İlk adım:

\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{İKİLİ } & \text{1} & \text{1} & \text{0} & \text{1} & \text{0} & \text{0} & \text{1} \\ \hline \text{Kilo ile ilişkili } & \text{64} & \text{32} & \text{16} & \text{8} & \text{4} & \text{2} & \text{1} \\ \hline \end{array}

2.) İkinci adım: İkili rakamların 1 olduğu ağırlıklar.

\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{64} & \text{32} & \text{8} & \text{1} \\ \hline \end{array}

3.) Üçüncü Adım: Tüm ağırlıkları eklemek

$$105 = 64 + 32 + 8 + 1$$

4.) Son Adım: İkili'nin ondalık eşdeğeri: : 105

Ondalık sayıları ikili olarak nasıl dönüştürür:

Bu adımları izleyerek herhangi bir ondalık sayıyı ikili sisteme dönüştürebilirsiniz:

  • Adım 1: Ondalık sayıyı 2'ye bölün ve geri kalanını yazın ve bu bölümde elde edilen Q1 = Bölüm değerini benzer şekilde atayarak R1 = geri kalan bir değer atayın.
  • Adım 2: Şimdi Q1'i 2 ile bölün ve geri kalanı not edin. Kalanın değerini R2'ye ve bölümün değerini Q1'e atayın.
  • Adım 3: Bir bölümün bir noktasında sıraya kadar sekansa devam edin (qn) değerini 0'a eşit edin.
  • Adım 4: İkili numarayı şu şekilde yazabilirsiniz: $$ R(n) R(n-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R3 R2 R1 $$
Örnek: Ondalık sayıyı 179 ele alalım. \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{} & \text{ ÷ 2} & \text{Q} & \text{R} \\ \hline \text{R1} & \text{179 / 2 = (89 × 2) + 1 } & \text{89} & \text{1} \\ \text{R2} & \text{89 / 2 = (44 × 2) + 1 } & \text{44} & \text{1} \\ \text{R3} & \text{ 44 / 2 = (22 × 2) + 0 } & \text{44} & \text{0} \\ \text{R4} & \text{ 22 / 2 = (11 × 2) + 0 } & \text{11} & \text{0} \\ \text{R5} & \text{ 11 / 2 = (5 × 2) + 1 } & \text{5} & \text{1} \\ \text{R6} & \text{ 11 / 2 = (5 × 2) + 1 } & \text{2} & \text{1} \\ \text{R7} & \text{ 2 / 2 = (1 × 2) + 0 } & \text{1} & \text{0} \\ \text{R8} & \text{ 1 / 2 = (0 × 2) + 1 } & \text{0} & \text{1} \\ \hline \end{array} Şimdi R8'den başlayarak ikili numarayı kalanlardan yazabilirsiniz: \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{R8} & \text{R7} & \text{R6} & \text{R5} & \text{R4} & \text{R3} & \text{R2} & \text{R1} \\ \hline \text{1} & \text{0} & \text{1} & \text{1} & \text{0} & \text{0} & \text{1} & \text{1} \\ \hline \end{array}

(179) ONDALIK = (10110011) İKİLİ

İkili sayı sistemi ve uygulamaları

Bir sayı sistemi, her sembolün belirli bir ağırlığa sahip olduğu bir dizi farklı sembol kombinasyonudur. Bir sayı sisteminin ana özellikleri, belirli bir sayı sisteminde kullanılan toplam sembol sayısını tanımlayan bir radyo veya tabandır. Örneğin, ikili sayı sisteminin radyanı 2'dir ve ondalık sayı sisteminin radkı 10'dur.

İkili sistemin basamak alanı

İkili sistemde iki farklı basamağımız var: 0 ve 1. Bilgisayarlarda, iki seviyeden herhangi birini bir kontrol sinyaline göre saklayabilen parmak arası terlikler gibi cihazlarımız var. Daha yüksek seviye 1 değeri atanır ve alt seviyeye 0 değeri atanır, böylece bir ikili sistem oluşturulur.

İkili sistemin hesaplamada önemi:

Bir bilgisayar dijital olarak çalışan milyarlarca ve milyarlarca transistörden yararlanır. Dijital terimi ayrık mantık seviyeleriyle ilgilidir. Mantık seviyeleri 5V, 0V, 10V ve diğerleri gibi farklı potansiyel seviyelerdir.

Herhangi bir bilgisayar ikili mantık kullanarak çalışır, bu nedenle bilgisayarı temsil etmek istiyorsak, rakamları 2'ye eşit olarak yazmalıyız. Bu sayı sistemindeki iki sembol iki ayrı mantık seviyesine benzer. Kolayımız için, bu iki sembolü 0 ve 1 olarak görüyoruz, ancak 0 ve 1'lik bir bilgisayar için farklı voltaj seviyeleridir. Genel olarak 0, daha düşük voltaj seviyesi için düşünülür ve 1 daha yüksek voltaj seviyesi için dikkate alınır.

Bilgisayarın ekranında gördüğümüz veya bir fare veya klavye üzerinden girişi sağladığımız tek şey 0'lar ve 1'dir, tek fark onların sıralı düzenlemesidir. Bu nedenle, işimizi bilgisayardan yapmak istiyorsak, ikili alandan değerleri bilinen alanımıza dönüştürmek için ikili nasıl çalıştığını ve ikili ile ondalık sayılarla ilişkisinin ne olduğunu bilmeliyiz.