Enter Hex Number:

Hex'i ondalık haline getirme:

How to convert hex to decimal

1B7E'yi onaltılık bir numara olarak alalım ve aşağıdaki adımlardan geçerek bir ondalık haline getirelim:

Aşama 1: Onaltılık numaradaki her bir basamağa dizini işaretleyin. Dizin, rakamın sağdan sola sayılan sayı içindeki konumudur.

\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Onaltılık } & \text{1} & \text{B} & \text{7} & \text{E} \\ \hline \text{İndeks } & \text{3} & \text{2} & \text{1} & \text{0} \\ \hline \end{array}

Adım 2: Verilen eşlemeye göre rakamları ondalık eşdeğer değerlerle değiştirin:

\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Hex code} & \text{A} & \text{B} & \text{C} & \text{D} & \text{E} & \text{F} \\ \hline \text{Dec Equiv.} & \text{10} & \text{11} & \text{12} & \text{13} & \text{14} & \text{15} \\ \hline \end{array}

Verilen örnek için sonuç şu şekilde yazılabilir:

\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \text{Ondalık olarak onaltılık değer } & \text{1} & \text{11} & \text{7} & \text{14} \\ \hline \text{İndeks } & \text{3} & \text{2} & \text{1} & \text{0} \\ \hline \end{array}

Aşama 3: Şimdi onaltılık sayısının her bir basamağını, ondalık olarak yer değerini elde etmek için ilgili endekslerinin gücüne yükseltilmiş 16 ile çarpın.

Konumunu dönüştürmek E: $$E \Rightarrow 14 \times 16^0 = 14$$
Konumunu dönüştürmek 7: $$ 7 \Rightarrow 7 \times 16^1 = 112$$
Konumunu dönüştürmek B: $$ B \Rightarrow 11 \times 16^2 = 2816$$
Konumunu dönüştürmek 1: $$ 1 \Rightarrow 1 \times 16^3 = 4096$$

4. Adım: Şimdi ondalık eşdeğeri elde etmek için tüm yer değerlerini ekleyin.

$$ DEC = 4096 + 2816 + 112 + 14 = 7038 $$


Karşılaştırılmış onaltılık ve ondalık sayı sistemi:

Bir sayı sistemi, miktarları tanımlayan sıralı belirli semboller kümesidir; Zaten ikili, ondalık ve onaltılık sayı sistemlerini duymuş olabilirsiniz.

Bir sayı sisteminin radyanı

Tüm sayı sistemlerinde herhangi bir miktarı temsil etmek mümkündür; Bu sayı sistemleri arasındaki tek fark, radyo veya basamak sayısıdır. Bir sayı sistemindeki toplam farklı basamak sayısı, o sayı sisteminin radys veya tabanı olarak bilinir.

Ondalık sayı sistemi:

Ondalık sayı sistemi, 10'a eşit radix (taban) olan sayı sistemidir. Herhangi bir sayı sisteminde iki şey vardır: yüz değeri ve yer değeri. 245 gibi rastgele bir sayı düşünelim. Bu numarayı ağırlıklı formda şöyle yazabiliriz:

$$245 = (2 \times 100) + (4 \times 10) + (5 \times 1)$$

Yukarıdaki örnekte, yüz değerini 2, ilk 100 olan yerinin ağırlığı ile çarpıyoruz ve diğer tüm konumlar için prosedürü tekrarlıyoruz.

Onaltılık sayı sistemi:

Adından da anlaşılacağı gibi, bu sayı sistemi temel 16 sistemini kullanır. Bu sayı sisteminde, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, e ve F olan 16 farklı basamağımız var. Bu sayı sistemi Ondalık ve ikili sayı sistemleri arasında mükemmel bir uyum olduğu için bilgisayar depolama ve programlamanın çoğu için tercih edilir.

Bazı sayı sistemleri neden diğerlerinden daha yaygındır?

Yaygın bir soru ortaya çıkabilir: eğer herhangi bir tabanda bir sayı sistemi oluşturabilirsek, neden en çok ikili, ondalık ve onaltılık kullanıyoruz ve neden başka bir sayı sistemini kullanmıyoruz?

Sebepleri hem pratik hem de tarihsel niteliktedir: ondalık sayı sisteminin 10. taban 10 olduğunu görebiliriz, bu da tam olarak parmaklarımızın sayısıdır. Bu gerçek, ondalık sayı sisteminin neden bu kadar uzun zamandır bu kadar popüler olduğunu açıklıyor.

İkili sistemin popülaritesi, yalnızca ikili basamaklarda çalışabilen bilgisayarların yaşı ile aniden artmıştır; İkili sistemin dezavantajı, taban sadece iki sayıdan oluştuğu için ikili sayıların uzunluğudur.

Onaltılık sistem ikili ve ondalık sistem arasındaki mükemmel bir bağlantıdır: ikili sistemdeki ondalık sayı 10'u belirtmek için gereken minimum bitler 4'tür:

$$1010$$

Bununla birlikte, 4 bit ile 16 farklı sembol veya rakam belirtmek mümkündür: ikili sayı 1111 ondalık sistemde 16'ya karşılık gelir. Ve onaltılık bu şekilde ortaya çıktı. Yalnızca 10 basamakı belirtmek için 4 bit kullanırken, diğer altı hane. Onaltılık sayılar kullanarak, daha az bit ile daha büyük sayıları temsil edebiliriz ve bellek israfı yoktur.