Enter Decimal OR Binary Number:
Result:
converting binary

Kaip konvertuoti dvejetainę ir dešimtainę skaičių sistemą

Skaičių sistemą galima apibrėžti kaip įvairių simbolių kombinacijų rinkinį, kuriame kiekvienas simbolis turi tam tikrą svorį. Bet kuri skaičių sistema skirstoma pagal radiksą arba pagrindą, pagal kurį sudaryta skaičių sistema. Radiksas arba bazė apibrėžia bendrą skirtingų simbolių skaičių, naudojamą konkrečioje skaičių sistemoje. Pavyzdžiui, dvejetainės skaičių sistemos radiksas yra 2, o dešimtainės skaičių sistemos radiksas yra 10.

Dvejetainė skaičių sistema: Apibrėžimas

Šioje sistemoje turime du skirtingus skaitmenis, kad būtų paprasčiau, šiuos skaitmenis laikome 0 ir 1. Kompiuteriuose turime tokius įtaisus kaip flip-flopai, kurie gali būti naudojami bet kuriam iš dviejų lygių saugoti pagal valdymo signalą. Paprastai aukštesniajam lygiui priskiriama reikšmė 1, o žemesniajam lygiui - 0, taigi sukuriama dvejetainė sistema.

Dešimtainio skaičiaus konvertavimas į dvejetainį:

Dešimtainį skaičių į dvejetainį galima konvertuoti šiais veiksmais:

  • Dešimtainį skaičių padalykite iš 2, užrašykite likutį ir priskirkite reikšmę R1 = likutis, taip pat priskirkite reikšmę Q1 = dalijant gautas koeficientas.
  • Dabar padalykite Q1 iš 2 ir užrašykite likutį. Likutį priskirkite R2, o kvotos reikšmę - Q1.
  • Tęskite seką tol, kol tam tikru dalijimo momentu gausite kvanto (Qn) reikšmę, lygią 0.
  • Dvejetainis skaičius atrodys maždaug taip: R(n) R(n-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R3 R2 R1
Pavyzdys: Panagrinėkime dvejetainį skaičių 179.
1.) 179 / 2 = (89 * 2) + 1 Q1 = 89 R1 = 1
2.) 89 / 2 = (44 * 2) + 1 Q2 = 44 R2 = 1
3.) 44 / 2 = (22 * 2) + 0 Q3 = 22 R3 = 0
4.) 22 / 2 = (11 * 2) + 0 Q4 = 11 R4 = 0
5.) 11 / 2 = (5 * 2) + 1 Q5 = 5 R5 = 1
6.) 5 / 2 = (2 * 2) + 1 Q6 = 2 R6 = 1
7.) 2 / 2 = (1 * 2) + 0 Q7 = 1 R7 = 0
8.) 1 / 2 = (0 * 2) + 1 Q8 = 0 R8 = 1

Taigi dvejetainis 179 atitikmuo yra:

R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1
1 0 1 1 0 0 1 1

(179) DECIMALINIS = (10110011) BINARY

Dvejetainio skaičiaus konvertavimas į dešimtainį:

  • Užrašykite po kiekvienu dvejetainio skaičiaus skaitmeniu esantį svorį.
  • Dabar atkreipkite dėmesį į svorį, kurio dvejetainė vertė lygi 1.
  • Sudėkite visus ankstesniame žingsnyje gautus skaičius.
  • N0. gautas paskutiniame žingsnyje, bus dvejetainis dešimtainis ekvivalentas.

Pavyzdys: Nagrinėkime dvejetainę reikšmę 1101001.

1.) Pirmas žingsnis:

BINARY110101
Susijęs svoris6432168421

2.) Antrasis žingsnis: Svoriai, kurių dvejetainiai skaitmenys yra 1.

643281

3.) Trečiasis žingsnis: Visų svorių sudėjimas

105 = 64 + 32 + 8 + 1

4.) Paskutinis žingsnis: Dešimtainis dvejetainio skaičiaus atitikmuo yra:

BINARY DECIMALINIS

Dvejetainės sistemos svarba kompiuterijoje:

Visi žinome, kad kompiuteris yra elektroninis prietaisas, tiksliau - skaitmeninis elektroninis prietaisas. Kompiuteryje naudojami milijardai ir milijardai tranzistorių, kurie veikia skaitmeniniu būdu. Skaitmeninis terminas susijęs su diskrečiaisiais loginiais lygiais. Loginiai lygiai - tai skirtingi potencialų lygiai, pavyzdžiui, 5 V, 0 V, 10 V ir daugelis kitų. Kompiuteris dirbdamas naudoja du loginius lygius, todėl jei norime pavaizduoti bet kokį kompiuteriui suprantamą skaičių, turime užrašyti skaičius, kurių radiksas lygus 2. Du šios skaičių sistemos simboliai yra analogiški dviem diskretiesiems loginiams lygiams. Kad būtų lengviau, šiuos du simbolius laikome 0 ir 1, tačiau kompiuteriui 0 ir 1 yra skirtingi įtampos lygiai. Paprastai 0 laikomas žemesniu įtampos lygiu, o 1 - aukštesniu įtampos lygiu. Viskas, ką matome kompiuterio ekrane arba ką įvedame pele ar klaviatūra, yra 0 ir 1, skiriasi tik jų nuoseklus išdėstymas. Taigi, jei norime atlikti darbą kompiuteriu, turime žinoti, kaip veikia dvejetainė sistema ir koks yra dvejetainės sistemos santykis su dešimtainiais skaičiais, kad galėtume konvertuoti reikšmes iš dvejetainės srities į mums žinomą sritį.