Enter Decimal OR Binary Number:
Result:
converting binary

Cum se face conversia între sistemul numeric binar și cel zecimal

Un sistem numeric poate fi definit ca fiind ansamblul diferitelor combinații de simboluri, fiecare simbol având o pondere specifică. Orice sistem de numere se diferențiază pe baza radixului sau a bazei pe care este realizat sistemul de numere. Radixul sau baza definește numărul total de simboluri diferite, care este utilizat într-un anumit sistem de numere. De exemplu, radixul sistemului de numere binare este 2, iar radixul sistemului de numere zecimale este 10.

Sistemul de numere binare: O definiție

În acest sistem avem două cifre distincte, pentru ușurință, considerăm aceste cifre ca fiind 0 și 1. În calculatoare avem dispozitive precum flip-flops care pot fi utilizate pentru a stoca oricare dintre cele două niveluri în funcție de semnalul de control. În mod normal, nivelului superior i se atribuie valoarea 1, iar nivelului inferior i se atribuie valoarea 0, formând astfel un sistem binar.

Conversia de la zecimal la binar:

Conversia numărului zecimal în număr binar se poate face prin următorii pași:

  • Se împarte numărul zecimal la 2 și se notează restul și se atribuie o valoare R1 = restul, în mod similar se atribuie valoarea Q1 = coeficientul obținut la această împărțire.
  • Acum împărțiți Q1 cu 2 și notați restul. Atribuiți valoarea restului la R2 și valoarea cuplului la Q1.
  • Continuați secvența până când, la un moment dat, în timpul împărțirii, veți obține o valoare a coeficientului (Qn) egală cu 0.
  • Numărul binar va arăta ceva de genul: R(n) R(n-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R3 R2 R1
Exemplu: Să considerăm un număr binar 179.
1.) 179 / 2 = (89 * 2) + 1 Q1 = 89 R1 = 1
2.) 89 / 2 = (44 * 2) + 1 Q2 = 44 R2 = 1
3.) 44 / 2 = (22 * 2) + 0 Q3 = 22 R3 = 0
4.) 22 / 2 = (11 * 2) + 0 Q4 = 11 R4 = 0
5.) 11 / 2 = (5 * 2) + 1 Q5 = 5 R5 = 1
6.) 5 / 2 = (2 * 2) + 1 Q6 = 2 R6 = 1
7.) 2 / 2 = (1 * 2) + 0 Q7 = 1 R7 = 0
8.) 1 / 2 = (0 * 2) + 1 Q8 = 0 R8 = 1

Deci, echivalentul binar al lui 179 este:

R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1
1 0 1 1 0 0 1 1

(179) DECIMAL = (10110011) BINARIE

Conversia din binar în zecimal:

  • Scrieți greutatea asociată sub fiecare cifră a numărului binar.
  • Rețineți acum ponderea pentru care valoarea binară este egală cu 1.
  • Adunați toate numerele obținute în etapa anterioară.
  • N0. obținut în ultimul pas va fi echivalentul zecimal al celui binar.

Exemplu: Să luăm în considerare o valoare binară 1101001.

1.) Primul pas:

BINARIE110101
Greutate asociată6432168421

2.) A doua etapă: Ponderi pentru care cifrele binare sunt 1.

643281

3.) Al treilea pas: Adăugarea tuturor ponderilor

105 = 64 + 32 + 8 + 1

4.) Ultima etapă: Echivalentul zecimal al binarului este:

BINARIE DECIMAL

Importanța sistemului binar în informatică:

După cum știm cu toții, un computer este un dispozitiv electronic, mai precis un dispozitiv electronic digital. Calculatorul utilizează miliarde și miliarde de tranzistori care funcționează în mod digital. Termenul digital se referă la nivelurile logice discrete. Nivelurile logice sunt diferite niveluri de potențial, cum ar fi 5V, 0V, 10V și multe altele. În timpul funcționării, computerul utilizează două niveluri logice, astfel încât, dacă dorim să reprezentăm orice număr care să fie inteligibil pentru computer, trebuie să scriem numerele cu Radix egal cu 2. Cele două simboluri din acest sistem de numerație sunt analoage cu cele două niveluri logice discrete. Pentru ușurința noastră, considerăm aceste două simboluri ca fiind 0 și 1, dar pentru un calculator 0 și 1 reprezintă niveluri de tensiune diferite. În general, 0 este considerat un nivel de tensiune mai mic, iar 1 este considerat un nivel de tensiune mai mare. Tot ceea ce vedem pe ecranul calculatorului sau introducem prin intermediul mouse-ului sau al tastaturii sunt toate 0 și 1, singura diferență fiind dispunerea lor secvențială. Așadar, dacă dorim să ne facem treaba cu ajutorul calculatorului, trebuie să știm cum funcționează binarul și care este relația dintre binar și zecimale pentru a converti valorile din domeniul binar în domeniul nostru cunoscut.