Enter Decimal OR Binary Number:
Result:
converting binary

Kako pretvoriti dvojiški in desetiški številski sistem

Številski sistem lahko opredelimo kot množico različnih kombinacij simbolov, pri čemer ima vsak simbol določeno težo. Vsak številski sistem se razlikuje glede na radiks ali osnovo, na kateri je številski sistem narejen. Radix ali osnova določa skupno število različnih simbolov, ki se uporabljajo v določenem številskem sistemu. Na primer radix binarnega številskega sistema je 2, radix decimalnega številskega sistema pa 10.

Binarni številski sistem: Opredelitev

V tem sistemu imamo dve različni številki, ki ju za lažje razumevanje obravnavamo kot 0 in 1. V računalnikih imamo naprave, kot so flip-flopi, ki se lahko uporabljajo za shranjevanje katere koli od dveh ravni glede na krmilni signal. Običajno je višji stopnji dodeljena vrednost 1, nižji stopnji pa je dodeljena vrednost 0, kar tvori binarni sistem.

Pretvorba decimalne v binarno obliko:

Pretvorbo decimalnega števila v binarno število lahko opravite v naslednjih korakih:

  • Desetinsko število delimo z 2, zapišemo ostanek in mu pripišemo vrednost R1 = ostanek, podobno pripišemo vrednost Q1 = kvocient, ki ga dobimo pri deljenju.
  • Zdaj delite Q1 z 2 in zapišite preostanek. Vrednost ostanka pripišite R2, vrednost kvocienta pa Q1.
  • Nadaljujte z zaporedjem, dokler na neki točki deljenja ne dobite vrednosti kvocienta (Qn), ki je enaka 0.
  • Binarno število bo videti približno takole: R(n) R(n-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R3 R2 R1
Primer: Obravnavajmo binarno število 179.
1.) 179 / 2 = (89 * 2) + 1 Q1 = 89 R1 = 1
2.) 89 / 2 = (44 * 2) + 1 Q2 = 44 R2 = 1
3.) 44 / 2 = (22 * 2) + 0 Q3 = 22 R3 = 0
4.) 22 / 2 = (11 * 2) + 0 Q4 = 11 R4 = 0
5.) 11 / 2 = (5 * 2) + 1 Q5 = 5 R5 = 1
6.) 5 / 2 = (2 * 2) + 1 Q6 = 2 R6 = 1
7.) 2 / 2 = (1 * 2) + 0 Q7 = 1 R7 = 0
8.) 1 / 2 = (0 * 2) + 1 Q8 = 0 R8 = 1

Binarni ekvivalent vrednosti 179 je torej:

R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1
1 0 1 1 0 0 1 1

(179) DECIMALNO = (10110011) BINARNI

Pretvorba iz dvojiškega v decimalni sistem:

  • Pod vsako številko binarnega števila zapišite pripadajočo težo.
  • Zdaj si oglejte utež, za katero je binarna vrednost enaka 1.
  • Seštejte vsa števila, dobljena v prejšnjem koraku.
  • N0. pridobljen v zadnjem koraku, bo decimalni ekvivalent binarne vrednosti.

Primer: Primer: Vzemimo binarno vrednost 1101001.

1.) Prvi korak:

BINARNI110101
Povezana teža6432168421

2.) Drugi korak: Uteži, za katere so binarne številke enake 1.

643281

3.) Tretji korak: Seštevanje vseh uteži

105 = 64 + 32 + 8 + 1

4.) Zadnji korak: Decimalni ekvivalent binarnega zapisa je:

BINARNI DECIMALNO

Pomen binarnega sistema v računalništvu:

Vsi vemo, da je računalnik elektronska naprava, natančneje digitalna elektronska naprava. Računalnik uporablja milijarde in milijarde tranzistorjev, ki delujejo digitalno. Izraz digitalni se nanaša na diskretne logične ravni. Logični nivoji so različni potencialni nivoji, kot so 5 V, 0 V, 10 V in številni drugi. Računalnik pri svojem delovanju uporablja dva logična nivoja, zato moramo, če želimo predstaviti katero koli število, ki je razumljivo računalniku, zapisati števila z radixom, enakim 2. Dva simbola v tem številskem sistemu sta analogna dvema diskretnima logičnima nivojema. Za lažjo predstavo ta dva simbola obravnavamo kot 0 in 1, vendar sta za računalnik 0 in 1 različni ravni napetosti. Na splošno velja, da je 0 nižja raven napetosti, 1 pa višja raven napetosti. Vse, kar vidimo na zaslonu računalnika ali vnašamo z miško ali tipkovnico, so vse 0 in 1, edina razlika je njihova zaporedna razporeditev. Če torej želimo opraviti delo z računalnikom, moramo vedeti, kako deluje binarni sistem in kakšno je razmerje med njim in decimalnimi števili, da lahko pretvorimo vrednosti iz binarnega področja v nam znano področje.